İlk Yardım Nedir?

Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

İLK YARDIM UYGULAMASINDA KESİNLİKLE İLAÇ KULLANILMAZ.

İlk Yardımda Amaç Nedir?

 • Yaşamı koruma ve sürdürülmesini sağlama
 • Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlama
 • Durumun kötüleşmesini engelleme
 • İyileşmesini kolaylaştırma

İlk yardımcının Özellikleri ve Sorumlulukları Nedir?

 • Sakin ve telaşsız olmalı.
 • Hastayı sakinleştirmeli.
 • Çevreyi değerlendirip süren bir tehlike olup olmadığını belirlemeli.
 • Kendi can güvenliğini tehlikeye atmamalı.
 • Çevredeki kişileri,sağlık kuruluşları,itfaiye ve güvenliğe haber vermeleri için organize etmeli.
 • Hastanın durumunu değerlendirerek uygun ilk yardıma başlamalı.
 • Hastanın sağlık kuruluşuna bir an önce ulaşmasını sağlamalı.

 

İlkyardımcı bulundurulması

MADDE 19 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

 1. a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
 2. b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
 3. c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

bulundurması zorunludur.