Çalışma ortamlarında, çalışanları fiziksel olarak etkileyen bir çok tehlike vardır. Bunlardan bazıları gözle görülür olup bazıları da hissedilen fakat bir cihaz olmadan ölçümlenemeyen tehlikelerdir. Bu gibi tehlikelerin oluşturduğu risklerin boyutunu tespit edebilmek ve alınacak önlemleri planlamak için mutlaka ölçüm yapılmalıdır. Yapılan bu ölçümlerin tamamına işyeri ortam ölçümü adı verilir.

Neden Ortam Ölçümü Yaptırmalıyız ?

Gürültü, yüksek veya düşük aydınlatma, titreşim, zararlı kimyasal gazlar, havada asılı kalabilen tozlar ve düşük veya yüksek sıcaklık gibi etkenlere maruz kalan çalışanlarda geçici sağlık sorunları, performans düşüşü ve meslek hastalıkları oluşma ihtimali vardır.

Örneğin ofis çalışmalarında en az 300 lüx olması gereken aydınlatma değerinin 200 lüx civarında olması çalışanları psikososyal açıdan çalışanları olumsuz etkilemekle beraber %30’a varan performans düşüklüğüne neden olmaktadır.

Bu gibi risklerin önüne geçebilmek amacıyla ortamdaki zararlı etkenin derecesi ölçülmelidir. Alınması gereken önlemlere ise bu ölçümler sonucunda daha kolay karar verilebilir.

İşyeri ortam ölçümleri, çalışma ortamında yapılan ölçümler ve kişisel maruziyet ölçümleri olarak iki bölümde yapılır.

Çalışma Ortamında Yapılan Ölçümler

⇒ Ortam Toz Ölçümü

⇒ Ortam Gürültü Ölçümü

⇒ Ortam Titreşim Ölçümü

⇒ Ortam Kimyasal Ölçümü

⇒ Ortam Aydınlatma Ölçümü

⇒ Ortam Termal Konfor Ölçümü

⇒ Ortam VOC (uçucu organik madde) Ölçümleri

Kişisel Maruziyet Ölçümleri

⇒ Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü

⇒ Kişisel Titreşim Maruziyeti Ölçümü

⇒ Kişisel Gaz Maruziyeti Ölçümü

⇒ Kişisel Toz Maruziyeti Ölçümü

⇒ Solunabilir Toplam Toz Ölçümü

⇒ Kişisel VOC Maruziyeti Ölçümü