6331 sayılı Kanun’un “Sağlık Gözetimi” başlıklı 15. maddesine göre işverenler işçilerine;

1) İşe girişlerinde,

2) İş değişikliğinde,

3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde,

4) İşin devamı süresince,

çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla, yaptıkları işe uygun olup olmadığına dair sağlık raporu aldırmak zorundadır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

İşe giriş sağlık raporlarınızı AYLİN OSGB‘den alabilirsiniz.