İş Güvenliği Uzmanı tarafından verilen hizmetler aşağıdaki gibidir;

 • Risk analizi yapılması,
 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemlerinin kurulması ve yönetilmesi,
 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapılması,
 • Güncel mevzuat takibi,
 • Uygun şekilde çalışma alanlarının bölünmesi ve yürüyüş yollarının çizimi ile işletmelerde mevzuat gereği asılacak levha ve uyarıların tespiti,
 • Personele iş sağlığı ve güvenliği açısından mesleki eğitimler hariç diğer gerekli eğitimlerin verilmesi
 • Acil durum ekipleri belirlenerek Acil Eylem Planı Hazırlanması ve gerekli eğitimlerin verilmesi,
 • Yangın Tahliye Planı yapılması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmaları,
 • İş kazaları ile ilgili incelemelerin yapılması, önleyici faaliyetlerin belirlenmesi,
 • Ergonomi çalışmalarının yapılması,
 • Sağlık ve Güvenlik Planı’nın hazırlanması,
 • İç Yönetmeliğin hazırlanması,
 • İş İzni Prosedürü’nün hazırlanması,
 • Çalışma talimatlarının hazırlanması,
 • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formu’nun düzenlenmesi
 • Patlamadan Korunma Dokümanı’nın hazırlanması
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarının belirlenmesi,
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarının belirlenmesi,
 • Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapılması,
 • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarının belirlenmesi,
 • Kimyasal maddelerin depolanma şartlarının belirlenmesi,
 • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapılması,
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunulması,
 • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması,
 • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerinin takip edilmesi,
 • Paratonerin periyodik kontrollerinin takip edilmesi,
 • İş makinelerinin periyodik kontrollerinin takip edilmesi,
 • Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerinin takip edilmesi,
 • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerinin takip edilmesi.